Όροι Χρήσης M.C.C.


Η Εταιρεία  MAKEDONIA CONFERENCE CENTER I.K.E., με έδρα στην Θεσσαλονίκη, οδό Υπουργού Φιλίππου Δραγούμη 23,με αντικείμενο την διοργάνωση εκδηλώσεων, (από κοινού καλούμενη M.C.C. ) επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με τους Συνεργάτες με τους οποίους διατηρούν επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις. Η Εταιρεία MAKEDONIA CONFERENCE CENTER I.K.E.,  είναι οι υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σχετικά με την παρούσα επεξεργασία


 

Πληροφορίες που συλλέγονται


Τα στοιχεία που συλλέγουμε και διατηρούμε για εσάς, ως Συνεργάτη/Πελάτη της Εταιρείας μας ,μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, όπου κρίνεται σχετικό:


-  Πλήρες όνομα

-  Επαγγελματικά και/ή προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας

-  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

-  Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού

-  Γενικές Επαγγελματικές Πληροφορίες

-  Logistics και Πληροφορίες Πληρωμής

-  Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας προς άλλα μέλη του M.C.C.

-  Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα σας

-  Βεβαίωση σχετικά με το αν έχετε παράσχει την συγκατάθεση σας για την λήψη μηνυμάτων προωθητικής/ενημερωτικής φύσεως από το Μ.C.C.


Δεν θα τηρούμε οποιοδήποτε «ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο» που να σας αφορά.

 

 

Πηγές Δεδομένων


Τα στοιχεία που συλλέγονται για την παρούσα βάση δεδομένων προέρχονται από εσάς και/ή από την εισαγωγή δεδομένων από υπαλλήλους του Μ.C.C ή τρίτα μέρη, που εισάγουν πληροφορίες για λογαριασμό του Μ.C.C και αφορούν κυρίως την λογιστική διαχείριση των μεταξύ μας σχέσεων.

 

 

 

Σκοπός της συγκέντρωσης Πληροφοριών


Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από το M.C.C. για τα νόμιμα συμφέροντα διαχείρισης των οικονομικών/λογιστικών και λοιπών σχετικών σχέσεών της με τους Συνεργάτες/Πελάτες της καθώς και για την αποστολή από το M.C.C. Ενημερωτικών Εντύπων, εφόσον έχετε παράσχει την συγκατάθεση σας.

 

 

 

Ασφάλεια


Προς αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, και για να διατηρηθεί η ακρίβεια των δεδομένων, καθώς και να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση της πληροφορίας, εφαρμόζουμε τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

 

Αποδέκτες Δεδομένων


Πληροφορίες σχετικές με εσάς θα είναι διαθέσιμες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του M.C.C., με σχετική και απτή/άμεση ανάγκη να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.


Πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμες σε υπαλλήλους του M.C.C., με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων και συνεργασιών μας με πελάτες/συνεργάτες σε παγκόσμια κλίμακα, την συνδρομή στην εναρμόνιση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών του Μ.C.C, διευκολύνοντας με την παρούσα μια πιο συνεπή προσέγγιση μεταξύ όλων των αγορών.


Περαιτέρω, το M.C.C. απασχολεί παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της συγκέντρωσης, ανάλυσης, καθώς και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του. Οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες του M.C.C. και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς.

  


Τα δικαιώματα σας Δικαίωμα

Τι σημαίνει


 

Δικαίωμα πρόσβασης

 


Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες, που επεξεργάζονται από το  MCC


 

Δικαίωμα Διόρθωσης

 


Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε πληροφορία, σε περίπτωση που είναι ανακριβής ή ελλιπής


 

Δικαίωμα Διαγραφής

 


Είναι γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη», και σε απλούς όρους, σας παρέχεται το δικαίωμα να αιτηθείτε την διαγραφή ή την αφαίρεση της πληροφορία σας, εφόσον δεν υφίσταται επιτακτικός λόγος για την Ipsen να συνεχίζει να την χρησιμοποιεί. Το παρόν δεν αποτελεί γενικό δικαίωμα διαγραφής. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.


 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 


Έχετε το δικαίωμα «να αποκλείσετε» ή να περιορίσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιστάσεις. Σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, η Ipsen διατηρεί το δικαίωμα ακόμα της αποθήκευσης της πληροφορίας αλλά δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει περαιτέρω.


 

Το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων

 


Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινά χρησιμοποιούμενη και σε μορφή αναγνώσιμη μηχανικά σε ορισμένες περιπτώσεις.


 

Το δικαίωμα αντίρρησης

 


Έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, ή σε περίπτωση που δεν είσαστε ικανοποιημένος με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων σας, παράκληση να μας αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.


Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένος με την απάντηση στην αντίρρηση/ένσταση σας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι σύμφωνη με το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να προβείτε σε υποβολή ένστασης/αντίρρησης στην αντίστοιχη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Διάρκεια Διατήρησης


Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για διάρκεια πέντε (5) ετών από την τελευταία αλληλεπίδραση με εσάς.


Τρόπος Επικοινωνίας με την Εταιρεία μας


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, παράκληση, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση makedoni@otenet.gr.

Επόμενες Εκδηλώσεις

This Event has ended

FACEBOOK LIKE