Η βασική αρχή των Δημοσίων Σχέσεων  3W (Where, When, Why) – Που, Πότε, Γιατί, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας και το κλειδί της επιτυχίας μας.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα  διοργάνωσης, από την σύλληψη της εκάστοτε ιδέας μέχρι τον προγραμματισμένο στόχο. Δικός μας στόχος όμως είναι να βοηθήσουμε τον διοργανωτή στις επιλογές του, συμβάλλοντας στην αποδέσμευση και μη ανάλωση του Επιστημονικού δυναμικού από οργανωτικά προβλήματα

 

Η δημιουργία σύγχρονης Γραμματείας είναι η πρώτη ενέργεια με την έναρξη μιας εκδήλωσης, ενώ ακολουθούν η κατάρτιση οργανογράμματος (Business Plan), η Έρευνα αγοράς και ο προϋπολογισμός.

Μεγάλο βάρος δίνεται στην επιμέλεια του λογότυπου και του έντυπου υλικού, εργαλεία απαραίτητα για την Διαφημιστική κάλυψη του Συνεδρίου ή της Εκδήλωσης .

Η οικονομική διαχείριση και η προώθηση του εμπορικού μέρους , μαζί με την χωροταξική μελέτη , είναι οι βασικοί παράμετροι για μια επιτυχή διοργάνωση με αξιόλογες συμμετοχές.

Ακόμη η τεχνική υποστήριξη με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και οι μεταφραστικές υπηρεσίες, προσδίδουν την ποιοτική διαφορά και την διεύρυνση στην επικοινωνία.

Τέλος δεν παραλείπουμε να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην φιλοξενία και την ευχάριστη διαμονή συνέδρων και συνοδών, μέσα από το τουριστικό πρόγραμμα και τις κοινωνικές Εκδηλώσεις.

FACEBOOK LIKE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Makedonia Conference Center Ι.Κ.Ε.
Υπουργού Φ. Δραγούμη 23  
Τ.Κ.: 54635, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. : 800835576
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ: 2310 202 212
ΚΙΝ: 6942 504797 & 6940 972737
ΕΟΤ licence number: 0933Ε60000154201
Webmail:
makedoni@otenet.gr & info@m-c-c.gr