Πανελλήνιο

Συμεωνίδειο Συνέδριο Έρευνας του Καρκίνου

 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά

Web Scientific Event

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα Χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CME-CPD)