Συνέδριο  Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού – Νεότερα δεδομένα και εξελίξεις

 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

 

Οι Εγγραφές θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα.

 

Η Εγγραφή είναι Δωρεάν

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα Χορηγήσει Μόρια Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CME-CPD)